Klättring

Klättring

Klättring kan utföras såväl inomhus, på konstklippor, som utomhus i naturen. Det finns många olika typer av klättring, som till exempel bigwall, bouldering, tradklättring och isklättring. Detta är en aktivitet som kan skilja sig åt på flera sätt beroende på i vilken miljö den utövas. Det som alla olika former av klättring har gemensamt, är att man alltid måste sätta säkerheten i främsta rummet. Att ha bra utrustning och framför allt rätt utrustning, det vill säga klätterutrustning som är lämpad för uppgiften, är A och O när det gäller seriös klättring. Vilken utrustning du behöver, och vilken mängd utrustning det rör sig om, varierar naturligtvis beroende på omständigheterna. Bouldering kräver kanske inte mycket mer än ett par bra skor, en så kallad crashpad och lite fika. Om du istället ska ge dig ut på en flerdagarsklättring med flera etapper, behöver du så klart mer omfattande utrustning.

Det finns många olika typer av klättring, som till exempel bigwall, bouldering, tradklättring och isklättring.

Klättring

Olika typer av klättring

Det finns en rad olika varianter av klättring, bland annat det som kallas traditionell klättring. Denna variant brukar förkortas tradklattring, och är ett ganska löst begrepp inom sporten. Generellt sett avses den typ av klättring där de personer som klättrar själva placerar säkringar. Det finns alltså inga bultar, vilket gör att denna klättringsform skiljer sig från sportklättring. Tradklättring gör inte heller att klippan skadas, utan klättrarna lämnar klippan i sitt ursprungliga skick.

Vid utövning av sportklättring, har säkringar på förhand placerats ut på klippan. Dessa kallas ofta för borrbultar. Internationella olympiska kommittén beslutade i augusti i år att sportklättring är en av de fem nya sporter som kommer att vara en del av programmet under de olympiska spelen i Tokyo sommaren 2020. Bouldering är en annan gren inom klättringssporten. Denna variant utövas vanligtvis på klippblock och en crashpad (på svenska kallad “padda”) placeras på marken för att skydda vid eventuella fall.