nyheter

Gemensam Framtid

Föreningen Gemensam Framtid står bakom Urix. Urix arrangeras av FGF (Föreningen Gemensam Framtid) som består utav fyra organisationer, Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF), Ungdom Mot Rasism (UMR), Ungdomsförbundet för Sexuellt Likaberättigande (RFSL Ungdom) och Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF).
FGFs Syfte och mål
Syfte:
• Öka ungdomars inflytande i samhällsfrågor
• Visa att ungdomar är en resurs i samhället
• Vara ett forum för engagerade ungdomar som inte är medlemmar i någon organisation
• Verka för integration
Mål:
• Skapa en mötesplats för ungdomar mellan 13 – 18 år från hela Sverige
• Ge ungdomar en känsla av makt genom att visa konkreta och demokratiska metoder för att påverka sin omgivning
• Urix ska fungera som en arena för samarbeten mellan olika ungdomsorganisationer

Urix finns för DIG!
• är du mellan 13 och 18 år?
• vill du får mer inflytande i samhället?
• är du sugen på att träffa människor med annan bakgrund?
• är du engagerad men kanske inte organiserad?

Då ska du anmäla dig och åka till Lidköping den 17-20 maj till Sveriges enda och bästa åsiktsfestival – Urix!
Här på vår hemsida kan du läsa om vad som händer på Urix 2007 och anmäla dig direkt. Du kan skapa ett konto på ”Mitt Urix” för att snacka med andra urixare. Du kan också läsa om och titta på bilder från Urix 2006 som var i Umeå.
Urix
Urix är en samlingsplats för ungdomar med skiftande bakgrund med syftet att öka ungdomars inflytande, visa att ungdomar är en resurs i samhället och verka för integration. I år genomförs Urix i Lidköping under fyra dagar 17-20:e maj.

Vi arrangerar Urix för att vi vill stärka ungdomars inflytande och självförtroende. Vi vill visa hur man når inflytande över sitt eget liv och hur man kan påverka utvecklingen i samhället genom demokratiska metoder. Vi vill skapa en diskussion kring ungas egna roll, i Sverige och världen och lyfta fram kunskaper om mänskliga rättigheter, diskriminering, jämlikhet, global utveckling m.m. Detta genom ett aktivit deltagande där det finns utrymme för kritiskt tänkande och engagemang. Vi vill få ungdomar att våga och tro att de kan förändra och förmedla kunskaper som är en viktig grund för varje människas utveckling. Vi gör viktiga frågor kul och vi vet av erfarenhet att Urix skapar nya intressen, fördjupat engagemang i politiska frågor och vänner för livet.

I år är Urix en del av Kampanjen Alla Olika Alla Lika. Kampanjen är ett led i arbetet enligt regeringens handlingsplan för de mänskliga rättigheterna. Arbetet går i stort ut på att uppmärksamma och förbättra kunskaperna om mänskliga rättigheter samt säkerhetsställa att de efterlevs i Sverige. AOAL syftar till ”att uppmuntra och möjliggöra unga kvinnors och mäns deltagande i byggandet av fredliga samhällen med utgångspunkt i mångfald och delaktighet i en anda av ömsesidig respekt och förståelse”.
Eftersom ungdomarna som bjuds in till Urix är under 18 år behöver de målsmans tillstånd för att kunna åka. Här har vi samlat information för dig som är förälder, fritidsledare eller lärare/rektor.

För att genomföra Urix bjuder Föreningen Gemensam Framtid, FGF, varje år in ett stort antal organisationer som håller i workshops och presenterar sin verksamhet på mässan. Ett av målen med Urix är att fungera som en arena för samarbete mellan olika ungdomsorganisationer och vår förhoppning är att många olika engagerade och organiserade unga tar denna möjlighet att mötas och arbeta tillsammans. Med våra olika perspektiv men med våra gemensamma nämnare som grund; demokrati, mångfald, jämlikhet och lika rättigheter.
Är din organisation intresserad av att bli en del av Urix program så ska ni höra av er till oss så tidigt som möjligt. Programmet för workshops fastställs redan i januari.
Till inspirationsmässan på Urix är även företag välkomna att medverka.