Gemensam Framtid

Föreningen Gemensam Framtid står bakom Urix. Urix arrangeras av FGF (Föreningen Gemensam Framtid) som består utav fyra organisationer, Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF), Ungdom Mot Rasism (UMR), Ungdomsförbundet för Sexuellt Likaberättigande (RFSL Ungdom) och Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF). FGFs Syfte och mål Syfte: • Öka ungdomars inflytande i samhällsfrågor • Visa att ungdomar är en resurs i…